SK / ENG

Návrh riešenia

+ spracovanie návrhu riešenia s dôrazom na optimalizáciu 

   nákladov a efektívne využívanie ľudských a finančných zdrojov

+ návrh optimalizácie procesov a zodpovednosti v rámci 

   týchto procesov


 Detaily o službe


Správa vozového parku

+ súčasťou našich služieb zameraných na riadenie vozového parku 

   je služba efektívnej správy firemných auto parkov

+ správa firemného auto parku sa najčastejšie využíva pre vozidlá 

  v majetku klienta alebo obstarané prostredníctvom lízingu


 Detaily o službe

SYM, s.r.o., Lermontovova 18, 811 05 Bratislava, Slovakia Kontakt | Ochrana osobných údajov | Obchodné podmienky | Voľné miesta

Fleet Audit

+ analýza stavu vozového parku a jeho potrieb 

+ analýza siete a štruktúry dodávateľov

+ analýza zmlúv s dodávateľmi a overenie ich efektívnosti

   a súladu s potrebami spoločnosti


 Detaily o službe 


Výberové konanie

+ poradenstvo a konzultácie pri výberovom konaní 

+ spracovanie podkladov pre výberové konanie na základe

   požiadaviek a existujúcich potrieb klienta na dodávateľa

   vozového parku a služieb


 Detaily o službe

Odpredaj vozidiel

+ stanovenie predajnej ceny vozidla aukčným spôsobom

+ stanovenie nadmerného opotrebenia vozidla

+ porovnanie odpredajnej ceny vozidla s trhovou 

+ zabezpečenie odstavného miesta pre ukončené vozidlá 

Detaily o službe